Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

005 Wat betekent apostello?
008 Wat betekent soterion?
012 Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan
024 Wat betekent PAROUSIA?
027 Het koninkrijk van God
028 Het koninkrijk: waarom twee namen?
032 Koninkrijksblunders
033 Het woord ‘oordeel’
034 Het woord ‘hemel’
037 Wat betekent EPIPHANEIA?

052 ‘Tongen’ zijn ‘talen’
077 Wat is de ziel?
078 De levensadem
082 Wat betekent sheol?
087 Wat betekent kaleo?
088 Wat betekent 'geestelijk'?
089 'Geestelijk' - een woordstudie
090 De waarheden die God geheim noemt
091 De bediening van Elia
093 Over 'wederom geboren'

094 Voortgebracht van boven
097 Wat betekent EKKLESIA?
098 Wat betekent TA PANTA?
103 Gods uitverkiezing
105 Wat is geloof?
107 Wat betekent metanoeo?
108 Metanoeo -- probleemteksten
115 Ekklesia-mensen
116 Ik zal van Mij bouwen
117 Het Griekse alfabet

118 Hoofd: een woordstudie
119 Lichaam: een woordstudie
120 De waarheid over ekklesia
121 Het 'niet zijnde' maar 'als zijnde' principe
122 Het verklarende principe van KAI
126 Het probleem met aion
127 Olam en aion
128 Wat betekent aion?
134 Wat de doop betreft
135 Wat betekent BAPTIZÔ?

136 Doop betekent vereenzelviging
137 De doop van Johannes
138 Vereenzelviging met de Heilige Geest
139 Vereenzelviging met Jezus Christus
141 Meer over ekklesia
143 De doop in Mattheüs
144 De doop in Marcus en Lucas
145 De doop in Johannes en Handelingen
146 De doop in de brieven
147 Leden van Zijn lichaam

157 De volken: nu samenlichamen
160 De predestinatie
173 Wat betekent MONOGENĒS?
184 Wat betekent GEHENNA?
185 Meer over GEHENNA
187 De rechten van God
188 Wat betekent GINOMAI?
192 Verwarrende parousia-teksten