De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

001 U heeft een Verlosser nodig
002 De Here Jezus is Yahweh
008 Wat betekent soterion?
015 Wat de wereld nu nodig heeft
021 God onze Redder
035 Het koninkrijk in praktijk
093 Over 'wederom geboren'
094 Voortgebracht van boven
106 En bekering dan?
107 Wat betekent metanoeo?

108 Metanoeo -- probleemteksten
123 Gij zult Hem de naam Jezus geven
124 Op zulken tijd
160 De predestinatie
163 Goddelijke voorziening
174 De Redder der wereld
175 Meer over de wereld
186 Wat betekent ‘verderf’?
189 Universalisme geloochend
195 Universalisme onderzocht

198 U heeft een ceremonie nodig