De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

005 Wat betekent apostello?
006 Tongentaal in de Bijbel
007 De Handelingenbedeling
009 Waarheden over Handelingen
011 Het belang van Handelingen 28:28
013 Goddellijke aanstellingen
017 De ene middelaar
019 De charismatische bedeling
023 Nieuwtestamentische perioden
044 Israël in de Handelingenperiode

045 De theologische samenzwering
048 De belangrijkste gelijkenis (Marc.4:26-29)
050 De machten die er zijn
052 ‘Tongen’ zijn ‘talen’
131 Waarheden uit Mattheüs 10:1-10
145 De doop in Johannes en Handelingen
146 De doop in de brieven
148 Hoe dan zullen zij horen?
153 Cornelius, de centurion
177 Romeinen recht snijden

178 Romeinen recht interpreteren
181 De bekrachtiging van het evangelie