De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

012 Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan
061 Efeze 4, een vertaling
062 Efeze 5, een vertaling
063 Efeze 6, een vertaling
069 Liefde voor de Waarheid
121 Het 'niet zijnde' maar 'als zijnde' principe
125 Het goddelijk principe van uitwisseling
163 Goddelijke voorziening
165 Gods Wet voor Isral
166 De Tien Geboden

167 De voorwaarden van het verbond
168 Verkeerde opvattingen over de wet
169 Het verbroken verbond
176 De complexiteit van de Godheid
179 Het evangelie van Johannes
195 Universalisme onderzocht