De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

002 De Here Jezus is Yahweh
003 De Vader en de Zoon
017 De ene middelaar
018 Jezus alleen
021 God onze Redder
051 De Bijbelse voorstelling van God
102 Wie is 'het Woord' in Johannes 1:1-14?
123 Gij zult Hem de naam Jezus geven
130 Weet God het?
159 De godheid van Jezus Christus

172 Hoe kan een mens God zijn?
176 De complexiteit van de Godheid
187 De rechten van God
188 Wat betekent GINOMAI?
190 Eerstgeborene van iedere schepping