Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

013 Goddellijke aanstellingen
014 Wat zijn 'de laatste dagen'?
016 Het karakter van 'de laatste dagen'
020 De profetische legpuzzel
023 Nieuwtestamentische perioden
024 Wat betekent PAROUSIA?
025 De PAROUSIA van de Here Jezus
026 Het Goddelijk voornemen
027 Het koninkrijk van God
029 Koninkrijk betekent regering

030 Waarheid over het koninkrijk
031 Het koninkrijk: heden of toekomst
033 Het woord ‘oordeel’
035 Het koninkrijk in praktijk
036 Het Koninkrijksoordeel
037 Wat betekent EPIPHANEIA?
038 Een verwaarloosde profetie
039 De grote verdrukking
040 De grote test
041 Gods volgende stap

045 De theologische samenzwering
048 De belangrijkste gelijkenis (Marc.4:26-29)
049 Een psalm over goddelijke heerschappij
054 De vier grote dagen
055 De benamingen voor het koninkrijk
066 Wanneer Hij komt
067 Een voorproefje van het Koninkrijk
070 Gods aarde
071 De heerlijke toekomst van de aarde
072 De redding der wereld

073 De aarde beërven
074 De bestemming van de gelovige
075 De aarde - onze toekomstige woonplaats
091 De bediening van Elia
092 De 'zeven maal duizend jaar'-theorie
096 Gods presentatie van Christus
101 God moet ingrijpen
104 De stervende misdadiger: de uitleg van Luc.23:43
110 De dag des Heren in Openbaring 1:10
111 Voor de dag des Heren

113 De weerhoudingen in het koninkrijk
114 Opstand tegen het koninkrijk
116 Ik zal van Mij bouwen
120 De waarheid over ekklesia
121 Het 'niet zijnde' maar 'als zijnde' principe
124 Op zulken tijd
129 De volgorde der gebeurtenissen
131 Waarheden uit Mattheüs 10:1-10
133 De 'parousia' in Mattheüs 24
142 De dag van de eon

149 Apostolische toekomstverwachting
150 Het koninkrijk in de mens
151 Zes, zestig, zes
154 De geprofeteerde terugkeer van Israël
155 De verbazingwekkende profetie van Ezechiël
156 De glorieuze toekomst van koning David
161 De antichrist
162 Het teken van het beest
171 Het zaad van Abraham in deze tijd
175 Meer over de wereld

182 De toekomstige straf
183 Wat betekent 'pijniging'?
184 Wat betekent GEHENNA?
185 Meer over GEHENNA
191 Analyse van Handelingen 3:19
192 Verwarrende parousia-teksten
193 De voltooiing van de aioon
194 Het koninkrijk komt
196 De dagen van God op aarde
197 Gods oordelen

199 De toekomst