De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

076 Wat is de mens?
077 Wat is de ziel?
078 De levensadem
079 Wat is de dood?
080 De opstanding
081 Uitleg van Mattheüs 10:28
082 Wat betekent sheol?
083 Als een mens sterft
084 Is sterven gewin?
091 De bediening van Elia

132 Onsterfelijkheid
185 Meer over GEHENNA
186 Wat betekent ‘verderf’?