De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

004 De uitleg van Filippensen 1:6
014 Wat zijn 'de laatste dagen'?
016 Het karakter van 'de laatste dagen'
017 De ene middelaar
023 Nieuwtestamentische perioden
053 Een Psalm voor deze tijd
056 De waarheid der bedelingen
057 De bedeling der genade
058 Efeze 1, een vertaling
059 Efeze 2, een vertaling

060 Efeze 3, een vertaling
061 Efeze 4, een vertaling
062 Efeze 5, een vertaling
063 Efeze 6, een vertaling
064 Gods huidige doel
065 Christelijk individualisme
086 De tekenen der tijden
090 De waarheden die God geheim noemt
146 De doop in de brieven
147 Leden van Zijn lichaam

152 Over het Gebed
157 De volken: nu samenlichamen
158 Mensen die zich afwenden van de kerk, zouden zich moeten keren tot Jezus Christus
180 Onderzoek naar de waarheid der bedelingen