Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Bedeling der genade (24)
De mens (13)
De toekomst (71)
Evangeliëntijd (15)
Geloof (24)
God (15)
Gods Woord (16)
Handelingentijd (22)
Verlossing (21)
Woordstudies (58)

Totaaloverzicht (199)

Bekijk de verklarende woordenlijst

Korte studies Word of Truth

Tekstverwijzingen per Seed & Bread

Otis Q. Sellers werd op 25 maart 1901 in Wellston, Ohio (USA) geboren, waar hij ook met zijn vader de First Baptist Church bezocht. Hij werd een gelovige in de Here Jezus Christus toen hij 18 jaar oud was. In de resterende jaren, tot aan zijn dood in februari 1992, bestond zijn leven uit het bestuderen en uitdragen van Gods Woord. Zijn oorspronkelijk onderzoek en nauwkeurig schrijven hebben van hem een vruchtbaar 20e-eeuwse schrijver gemaakt.

Hij staat bekend om zijn opvatting dat het koninkrijk van God een langdurige periode van goddelijke activiteit zal zijn die voorafgaat aan de wederkomst van Christus. Hij heeft het Moody Bible Institute in Chicago bezocht en behaalde zijn diploma in 1922. Hij trok rond met een evangelisatiegezelschap en diende als predikant voor Baptistenkerken in Ohio en Kentucky. Rond 1932 hebben zijn toegewijde studies van de Bijbel hem afstand doen nemen van rituelen en voorschriften zoals de doop en daarom verliet hij de Baptistenkerk.

In Illinois begon hij in 1935 met het schrijven van folders en stichtte the Word of Truth Ministry in Grand Rapids om een tijdschrift uit te geven met de naam The Word of Truth. Hij breidde zijn bediening uit met brochures, radio-uitzendingen en de opname van meer dan 500 boodschappen op cassette over alle boeken in de Bijbel en over dogmatische onderwerpen. Tweemaal per jaar reisde hij het land door waar hij Bijbelconferenties leidde in steden waar zijn aanhang was gegroeid. In 1971 begon hij in Los Angeles foldertjes van vier paginas uit te geven, Seed and Bread genaamd. Tegen de tijd dat hij overleed, had hij er 196 geschreven die nu samengebracht zijn in twee bundels.

Als student van Gods geschreven Woord, trok hij zijn eigen conclusies nadat hij al het beschikbare Bijbelse materiaal, plus al het andere materiaal dat licht kon werpen op het onderwerp waarmee hij bezig was, had overwogen.

Hij bestudeerde elk woord om de precieze historische en grammaticale betekenis te ontdekken. Zijn ijverige, progressieve studie dwong hem soms eerdere opvattingen te wijzigen. Hij vroeg van zijn lezers dat zij zijn laatste geschriften zouden opvatten als het laatste licht dat hij ontvangen had.