De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

40 - 
Als iemand zich aan Jezus Christus heeft toevertrouwd in een persoonlijk vertrouwen dat wordt weerspiegeld in zijn dagelijks leven en hij zodanig wordt geïdentificeerd met Jezus Christus dat er een eenwording tussen zijn leven en dat van Christus plaatsvindt, dan is hij gedoopt in Jezus Christus in de hoogste en meest heilige betekenis van dit woord. Als er geen vertrouwen of identificatie is, geen eenwording van zijn leven met dat van Jezus Christus, dan is hij nooit gedoopt, ongeacht het aantal keer dat hij een waterceremonie heeft ondergaan.
Het Nederlandse woord doop is de vertaling van het Griekse baptisma. In het Engels heeft men dit woord niet vertaald, maar enigszins gewijzigd opgenomen in de taal: baptism. Zowel in het Nederlands als het Engels is er eigenlijk geen woord te vinden dat de volledig ontwikkelde betekenis weergeeft van baptisma. Als men het woord ‘dopen’ of ‘onderdompelen’ gebruikt, zoals velen doen, geeft men wel de oorspronkelijke betekenis weer, maar niet wat de betekenis is geworden in de eerste eeuw, toen het Nieuwe Testament werd geschreven.
Neem bijvoorbeeld ons woord uitzenden. Als iemand beweert dat dit betekent dat iemand van huis gezonden wordt met een opdracht, heeft hij gelijk, want de oorspronkelijke betekenis van dit woord is zo. En hij zou ondersteuning kunnen vinden in een woordenboek, zelfs als hij beweert dat dit de enige betekenis is, zolang hij maar een woordenboek gebruikt dat is uitgegeven voor de komst van de radio. Dit woord is evenwel verder ontwikkeld en heeft betekenissen gekregen die het nooit tevoren heeft gehad.
Zo is het ook met het woord baptisma. Dit woord, als werkwoord, dat oorspronkelijk ‘dompelen’ betekende, kreeg de betekenis van wat het beste met onze woorden identificeren en identificatie kan worden aangeduid. Ik suggereer niet dat dit de vertaling is, want het voldoet niet aan de flexibiliteit van het woord baptisma. Als we echter te maken hebben met het woord ‘doop’ en we altijd denken aan identificatie die uitloopt op een eenwording, denken we in de juiste lijn. Om de hele waarheid tot uitdrukking te brengen, moeten we in het woord doop gedachten zien van toevertrouwen, eenwording, identificatie en samensmelting. Al deze gedachten zitten erin. Maar velen zien helaas niets anders dan een waterceremonie. Onze volgende boodschap zal gaan over DOOP IS IDENTIFICATIE.

Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina