Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

42 - De ene doop
We vinden in de zevenvoudige eenheid des Geestes, waartoe alle gelovigen in de Here Jezus Christus worden gemaand zich in te spannen om die te bewaren, het principe van de ENE DOOP (Ef. 4:5). Een principe als dit is bedoeld als aanwijzing voor gedrag en werkwijze. Het is inderdaad bedroevend dat zo veel mensen die dit ware en elementaire feit onder ogen krijgen in hun gedachten al hebben vastgesteld dat de doop een waterritueel, of ceremonie is en vanuit deze onjuiste vooronderstelling proberen ze de waarheid van de ENE DOOP te begrijpen en uit te leggen. Ze veronderstellen dat dit te maken heeft met de talloze vormen van het ritueel, zoals besprenkelen, begieten, of onderdompelen en dat als zij eenmaal hebben besloten welke vorm de beste is, zij daarmee de waarheid te pakken hebben, namelijk welke vorm van dopen hier bedoeld wordt. Dat is tragisch, het leidt tot niets anders dan verwarring, aangezien hier op de werkelijkheid gedoeld wordt en niet op het ritueel.
Er zijn duizenden mensen die besloten hebben de Bijbel erop na te slaan om te ontdekken wat God daarin heeft verklaard over de doop. Maar bijna zonder uitzondering hebben ze de Schrift opengeslagen met de onjuiste vooronderstelling dat doop een waterritueel is, waarna zij de uitspraken van de Bijbel nemen en toepassen op het dopen in of het begieten of besprenkelen van water op een persoon als een religieuze ceremonie. We vragen ons af hoe zij de corrigerende kracht die in de Schrift gevonden wordt, kunnen negeren. Als iemand te maken krijgt met de tekst: ‘die (de Here Jezus) zal u dopen met de heilige Geest en met vuur’ (Matt. 3:11) zou hij moeten weten dat het woord dopen niet altijd te maken heeft met een waterceremonie. En als dat nog niet genoeg is, denk dan eens na over de volgende plaatsen waar dit woord voorkomt: Lucas 12:50 en Mattheüs 20:22,23.
Het ritueel en de realiteit die beide worden aangeduid als doop kunnen worden geïllustreerd met een ritueel en een realiteit die beide huwelijk worden genoemd. Het ritueel of de ceremonie kan zeer eenvoudig of zeer uitvoerig zijn, of kan wel helemaal ontbreken, maar er bestaat geen ceremonie die een huwelijk voortbrengt. Als een ambtenaar zegt dat hij in deze week drie stellen heeft getrouwd, heeft hij het alleen maar over de ceremonie. In werkelijkheid heeft hij niemand getrouwd. Een huwelijk is in werkelijkheid een vereniging die tot stand kan komen tussen de betrokken partijen, die daaraan gedurende lange tijd werken en ontwikkelen. In de realiteit van het huwelijk moet er een onderling vertrouwen zijn, een identificatie, een eenwording en een versmelting, zodat de twee ‘een vlees’ zullen worden. Velen zijn helaas alleen getrouwd in ceremoniële zin, terwijl ze in werkelijkheid helemaal niet getrouwd zijn.
In de realiteit van de doop moet er een toevertrouwen aan Christus zijn, een identificatie met Christus, een eenwording en versmelting die de woorden van Christus werkelijkheid maken: ‘gij in Mij en Ik in u.’ Geen waterritueel kan dit tot stand brengen. Geen waterritueel heeft hier iets mee te maken.

Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina