De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-RoÔ

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

12 - 
Glorieus en talrijk zijn de profetieŽn in het Woord van God die spreken over de heerlijke toekomst van IsraŽl. Met IsraŽl bedoel ik de afstammelingen van Abraham via de lijn van Izaak en Jacob, wiens naam is veranderd in IsraŽl. Een van de grootste van deze specifieke profetieŽn, gericht tot Ďhet ganse huis IsraŽls in zijn geheelí vinden we in EzechiŽl 11:16 21:

Zo zegt de Here HERE: hoewel Ik hen weggedreven heb onder de volken en in de landen heb verstrooid, zodat Ik hun slechts weinig ten heiligdom geweest ben in de landen waar zij gekomen zijn
daarom spreek: zo zegt de Here HERE: Ik zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land IsraŽl geven;
zij zullen daar komen en daaruit verwijderen al zijn afschuwelijkheden en al zijn gruwelen;
Ik zal hun ťťn hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,
opdat zij naar mijn inzettingen zullen wandelen en naarstig mijn verordeningen onderhouden; zij zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn.
Maar de wandel van hen die hun hart verpand hebben aan hun afschuwelijkheden en gruwelen, zal Ik op hun hoofd doen neerkomen, luidt het woord van de Here HERE.


Geen enkel onderdeel van deze profetie is nog vervuld. IsraŽl is niet bijeengebracht uit de landen waarin zij verstrooid zijn. Sommigen zijn teruggekeerd naar het oude thuisland, maar dat land is niet aan hen gegeven. Zij hebben het gekocht, voor elke vierkante meter van het land gevochten dat zij daar nu hebben. De afschuwelijkheden en gruwelen zijn nog niet uit het land verwijderd. Er is hun nog niet ťťn hart gegeven; het is een bedroevend verdeeld en versplinterd volk.
De vervulling van deze profetie komt er niet door langdurige en geleidelijke menselijke inspanning. Elke uitspraak hierin ademt het wonderbaarlijke. De vervulling ervan begint op de dag dat God uit de hemel spreekt, de heerschappij over alle volken overneemt en Zijn regering, het koninkrijk van God, werkelijkheid wordt in deze wereld.
Dat zien we in EzechiŽl 20:33 waar God zegt: Ďzo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen.í Pas nadat deze heerschappij begint, zal geheel IsraŽl worden gedenaturaliseerd en gerepatrieerd door God (vers 34). De wereld zal de wonderbaarlijke dingen nog te zien krijgen die zullen gebeuren met het volk dat IsraŽl wordt genoemd, maar alle profetieŽn over hen wachten voor hun vervulling op de komst van het koninkrijk van God.

Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina