Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

36 - Zware tijden
Door de apostel Paulus heeft de Geest van God Zich uitdrukkelijk uitgesproken over de omstandigheden die in de afsluitende dagen van Gods langdurige betoon van genade zullen heersen. De eerste bijzonderheid die genoemd wordt, is dat ‘in de laatste dagen zware tijden zullen komen’ (II Tim. 3:1). Een meer letterlijke vertaling is: ‘zware tijden zullen aanwezig zijn,’ dat wil zeggen dat de ene hachelijke toestand op de andere zal volgen.
Het is een deel van de heerlijkheid van Gods Woord dat een mens, die tweeduizend jaar geleden leefde, kon vertellen dat na twintig eeuwen menselijke vooruitgang de ene hachelijke toestand op de andere zal volgen. De woorden van Paulus geven een exacte beschrijving van de omstandigheden die op aarde bestaan in de tijd waarin wij nu leven.
We kunnen niet met recht beweren dat dit altijd al zo geweest is. Als we dat doen, veronachtzamen we de geschiedenis. Als er in vroeger tijden zware tijden dreigden voor het ene land, dan waren er talloze andere voor wie dat geen bedreiging vormde. En van de landen die wel bedreigd werden, waren er velen die onder die dreiging uit konden komen en een veilig heenkomen vonden. In de regel kon men na een bedreigende toestand weer rekenen op een periode van vrede, vooruitgang en veiligheid. Maar dat is niet langer meer zo. De ene gevaarlijke tijd volgt de andere naadloos op.
In onze tijd leven alle landen en alle volken onder de voortdurende dreiging van totale vernietiging. Arnold J. Toynbee, historicus die zich met beschavingen bezighoudt, heeft gezegd: ‘vanaf 1949, toen ook Rusland de bom kreeg, werd het mogelijk dat het menselijk ras zichzelf vernietigt. Als we in staat zijn te overleven, zullen we vanaf heden voortdurend in gevaar leven.’
Wijlen president Kennedy heeft verklaard: ‘we zijn voorbestemd – allen die hier vandaag aanwezig zijn – om de rest, zo niet het geheel, van ons leven te leiden in onzekerheid en moeiten en levensgevaar.’ En de vroegere president Eisenhower heeft verklaard: ‘we moeten leren leven onder de dreiging van nucleaire agressie, mogelijk decennia lang.’
Wat Toynbee, Kennedy en Eisenhower verklaren over de huidige toestand van het menselijk bestaan, is dus tweeduizend jaar geleden voorspeld door de apostel – de ene periode van levensgevaar volgt zonder onderbreking op de andere.
Paulus heeft evenwel niet alleen verklaard hoe de omstandigheden zouden zijn, maar hij vertelt ook hoe er verandering in die situatie zal komen. Die zal worden beëindigd door goddelijke interventie. In de verklaring van de Schrift die het meest genegeerd is, zegt hij ons: ‘zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden’ (II Tim. 3:9). Er zal iets gebeuren waardoor slechte mensen een halt wordt toegeroepen. Het gaat niet om een uitstorting van goddelijke wraak, maar een uitstorting van goddelijk licht. God zal op een bovennatuurlijke manier de gedachten van mensen gaan overheersen. Hij zal gaan spreken uit de hemel en zeggen: ‘er zij licht.’

Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina