De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

80 - 
Bovenstaande titel kan gevonden worden in Psalm 12:7. De woorden van de Heer zijn als zilver dat zevenvoudig gelouterd is. We kunnen daarop vertrouwen. Deze feiten zullen ons, wanneer we ze aanvaarden en geloven, aansporen om de exacte woorden te ontdekken die God heeft gebruikt en om de volledige en precieze betekenis daarvan te achterhalen.

Het kan vreemd lijken om dat te doen, maar mensen moeten er voortdurend aan herinnerd worden dat het Oude Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws is geschreven en het Nieuwe Testament in de Griekse taal die in de eerste eeuw algemeen gebruikt werd. Om ons daarin te kunnen verheugen, moeten we ze vertalen in het gewone Nederlands van tegenwoordig en de pogingen om dat te bereiken hebben geleid tot vele vertalingen.

De Statenvertaling van de Bijbel is bijna 400 jaar geleden gemaakt door mensen die de taal spraken en opvattingen hadden die in die tijd gewoon waren. En aangezien de Nederlandse taal voortdurend in ontwikkeling is en vele veranderingen heeft ondergaan sinds die tijd, zijn er honderden woorden in deze veelgebruikte vertaling die zonder betekenis zijn voor de lezer van tegenwoordig. Ook zijn er veel woorden die zeer betekenisvol zijn geweest voor de mensen die in het begin van de 17e eeuw leefden, maar die voor de mens van deze tijd onvoldoende tot uitdrukking brengen waar de oorspronkelijke taal op doelt. Met het oog hierop is de meest belangrijke studie van de Bijbel de bestudering van de woorden die God heeft gebruikt.

Er is enige vaardigheid nodig, maar geen grote bekwaamheid, om een woord in welke taal dan ook te kiezen en er zo mee aan het werk te gaan dat alle mogelijke betekenissen en nuances daarvan worden ontdekt. Neem bijvoorbeeld ons gewone woord piano. We weten allemaal dat dit een muziekinstrument is en elke musicus weet dat het ook ‘zacht’ betekent. Deze feiten zouden voor ons reden moeten zijn ons af te vragen hoe een woord ‘zacht’ kan betekenen, maar ook de naam van een instrument kan zijn dat is gemaakt van ijzer, staal en de hardste houtsoorten. Maar voor de woorddetective levert dat geen probleem op.

Het is allemaal begonnen met het Latijnse woord planus dat glad of vlak betekent. Ons woord plein is ervan afgeleid. Het woord is verder ontwikkeld in het Italiaans waar het als piano tevoorschijn kwam en de betekenis had gekregen van ‘zacht.’ Toen Spinetti de voorloper uitvond van onze moderne piano, betekende dat een grote vooruitgang ten opzichte van het klavecimbel dat alleen forte kon worden bespeeld, luid of sterk. Hij noemde zijn instrument de pianoforte, omdat er zowel zacht als luid op gespeeld kon worden. De Nederlandse voorliefde om woorden in te korten was de reden dat het al snel piano werd.

Als we op deze manier te werk gaan met alle woorden die in het Nieuwe Testament zijn gebruikt, zullen we vaak verbazingwekkende resultaten hebben en kunnen we laten zien hoe relevant de Bijbel is voor de tijd waarin we nu leven. In de voorzienigheid van God is er in geweldige hulpmiddelen voorzien voor mensen die dit soort werk willen doen. Ik heb medelijden met iemand die nog nooit heeft gehoord van Young’s Analytical Concordance.


Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina