De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

7 - 
Wat is dat? Wat doet Hij nu?
Allen die in God geloven, vertrouwen erop dat er een dag zal komen waarop Hij al Zijn wijsheid en macht zal aanwenden om de overwinning van het goede en de ondergang van het slechte veilig te stellen. Er is een vastgestelde grens aan de heerschappij van het kwaad in deze wereld. De huidige toestanden zullen niet voor altijd blijven voortduren. De tijd zal aanbreken waarin de God van wijsheid, macht en liefde datgene zal doen wat alle godvrezende mensen geloven dat Hij kan doen en moet doen.
Het is niet vreemd dat God Zijn macht zal aanwenden om de overwinning van het goede te bewerken. Dat is precies wat u ook zou doen als u God was; het is wat ik zou doen als ik God was. Het is geen geheim dat Hij dit zal doen. Het grote geheim is, waarom Hij zo lang wacht – een feit dat sommigen ertoe gebracht heeft te denken dat Hij een onverschillige toeschouwer is van de ongelijke strijd tussen goed en kwaad op aarde. Als de God des hemels almachtig is, alwetend en volkomen goed, hoe kan het dan dat de duisternis en dwaling, slechtheid en kwaad alom welig tieren en Hij er niets tegen doet?
Dat wordt allemaal uitgelegd en zulke vragen worden beantwoord als we kennis krijgen van Gods huidige doel. Zijn doel is om in de geschiedenis van Zijn langdurige omgang met de mensheid een volmaakt verslag te schrijven over de genade die in Zijn aard besloten ligt. Dat wordt gedaan door middel van een bedeling (bestuur) van genade waarin elke daad van God ten opzichte van de mens een daad van liefde en genegenheid is voor hen die dat niet verdienen. Gedurende 1900 jaar heeft God alleen in genade gehandeld en als Hij niet genadig kon handelen, dan deed Hij helemaal niets. Door op deze manier te handelen, stelt Hij een compleet verslag samen van Zijn liefde en genade voor een mensheid die dat niet verdient.
Er zal een tijd komen waarin ‘elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding zal ontvangen.’ Dat zal goddelijke gerechtigheid zijn, maar geen goddelijke genade. Dat zal gebeuren tijdens de manifestatie van goddelijke heerschappij, maar dat is niet zo in de huidige tijd.
In de Bijbelse openbaring over de polariteit in het karakter van God, wordt God voorgesteld als ‘de Rechter der ganse aarde’ en als zodanig zal Hij doen wat rechtvaardig is (Gen. 18:25). Maar Hij wordt ook voorgesteld als ‘de God van alle genade’ (I Petr. 5:10) en als zodanig is het helemaal niet vreemd dat Hij Zijn zuivere genade gedurende een zo lange periode zou tonen. Als de tijd komt waarop Hij Zichzelf zal openbaren (Jes. 40:5), zullen we miljoenen malen rijker zijn in de kennis van Hem, omdat Hij de tijd heeft genomen om dit verslag over Zijn genade te schijven. Dat is wat Hij nu aan het doen is. Hij mist Zijn doel niet; zijn doel zal volmaakt bereikt worden.

Otis Q. Sellers
Printer-vriendelijke pagina