Stichting Lachai-Roï

De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

8 mrt '16
Er is een online-brochure toegevoegd met de titel "HENOCH EN ELIA,
RIP". Dit is de eerste brochure die ook in epub-formaat op de site is
gezet, zodat u deze kunt lezen op uw e-reader, tablet of telefoon. Zie
ePub Brochures.

11 aug '15
Twee online-brochures zijn toegevoegd. In de komende tijd zullen hier meer brochures worden geplaatst. Binnenkort zullen ook brochures in epub-formaat op de site worden gezet, zodat u deze kunt lezen op uw e-reader, tablet of telefoon.

4 mei '15
Vandaag zijn twee nieuwe, vertaalde berichten van het Word of Truth Ministry op de site geplaatst. Kijk onder het kopje 'Korte studies WoT' voor nummers 272 (De 70 weken van Daniël zijn nog toekomst) en 273 (Verkenning van de ‘laatste dagen’).

16 apr '11
Zojuist is de nieuwe brochure, Rubriceren van profetisch materiaal, verschenen.
Het is een vertaling van een van de studies van Otis Q. Sellers. Hij toont hierin aan dat het noodzakelijk is om het Koninkrijk der Hemelen als toekomstige periode van rijke zegen voor deze wereld te betrekken in onze studies over "de laatste dingen."
De brochure is ook erg geschikt om aan mensen uit te delen die op korte termijn de "opname van de gemeente" en de grote verdrukking verwachten (bijvoorbeeld naar aanleiding van Tim LaHayes "De laatste bazuin").

Via de link "bestellen" kunt u deze brochure aanschaffen voor € 2,50 (exclusief verzendkosten).

Hartelijke groet,
Johan Hensen

7 dec '09
We zijn gestart met het vertalen van de serie studies "More Seed & Bread" Deze studies zijn geschreven door mensen die het werk van Otis Q. Sellers willen voortzetten. Nummer 201 betreft Onsterfelijkheid en is zeer de moeite waard. Naar ons idee lost deze korte studie een groot aantal vragen op, waarmee ieder komt te zitten die over dood, opstanding nadenkt, vooral tegen het licht van de gebeutenissen die in Openbaring worden beschreven.

Van harte aanbevolen.

Johan Hensen.

25 okt '05
Vandaag is de laatste Seed & Bread toegevoegd aan de site, die door Sellers is geschreven. Binnenkort zullen ook alle studies in de vorm van brochures beschikbaar zijn.

24 jul '05
Er is op verzoek van sommige bezoekers van de studiedagen een discussieforum op deze site geopend voor hen die van gedachten willen wisselen over de onderwerpen die verband houden met een juist verstaan van de Bijbel.

Om aan het forum te kunnen deelnemen, dient u in te loggen. U vindt dan onder de knop "Mijn gegevens" een link naar het Forum.
We zijn nog op zoek naar iemand die het forum wil en kan beheren! Meld u hiervoor aan bij Arnoud Hensen.

Seed&Bread 165 is vertaald en op de site gezet. Dit is de eerste in een korte, maar belangrijke, serie over de Wet voor Israël. Voor velen zullen toch weer nieuwe gezichtpunten naar voren worden gebracht!

Binnenkort kunt u op de site enkele lezingen (a 45 min.) van O.Q. Sellers (in het Engels) beluisteren en downloaden.

Zo'n 200 lezingen zullen beschikbaar komen in MP3-formaat. Nadere bijzonderheden hierover volgen nog.Te zijner tijd is de bedoeling alle 570 opgenomen lezingen op CD's uit te brengen.10 jan '04
Vanaf 12 januari is op deze site dagelijks, als een soort dagboekje, een korte studie van Sellers lezen. Elke dag zal een andere studie te lezen zijn, totdat de reeks van 87 stuks is voltooid. Daarna wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

Het betreft korte overdenkingen (één pagina) die Sellers in diverse Amerikaanse dagbladen heeft gepubliceerd. Zij zijn tevens verzameld in een boekje met de titel 'One A Day.' Op deze site zal uiteraard de Nederlandse vertaling ervan getoond worden.


30 dec '03
De site is enkele weken geleden vernieuwd. We hebben geprobeerd de 'links' overzichtelijker te maken; verouderde verwijzingen zijn verwijderd en een enkele nieuwe is toegevoegd. Er zijn technische veranderingen aangebracht om het onderhoud van de site te vergemakkelijken.

Nieuw is onder meer een 'verklarende woordenlijst' waarin woorden staan vermeld waar Sellers bijzonder aandacht aan heeft besteed in zijn Seed & Bread-studies. Na de link "O.Q. Sellers - korte studies" vindt u nu ook "Bekijk de verklarende woordenlijst." Daar vindt u de woorden alfabetisch gerangschikt en u kunt direct de S&B's raadplegen die met het onderwerp te maken hebben.

Meldt u a.u.b. eventuele fouten of niet-werkende links aan de webmaster: ac.hensen@lachairoi.org


22 okt '03
Sinds gisteren is een nieuwe brochure toegevoegd van O.Q. Sellers. (zie Online brochures). Hierin worden 50 vragen beantwoord die de bekende vergaderings-broeder H.A. Ironside heeft gesteld over "De dood-- en dan?"

Leest u vooral het voorwoord van de vertaler en enkele verwijzingen in de voetnoten. Enkele antwoorden zouden door Sellers later in zijn leven anders beantwoord zijn dan in deze brochure is gebeurd. Toch is het zeer de moeite waard zijn antwoorden te lezen en het zet aan tot nadenken.


8 sep '03
De afgelopen week zijn zes nieuwe Seed & Bread's op de site gezet. Let vooral eens op nummer 96 voor een nieuwe kijk op I Thess. 4:14 en 15.
Op verzoek van Bob Hammond van www.seedandbread.org, plaatsen we de Bulletins van The Word of Truth Ministry op onze site. Voorlopig nog in het Engels. Te zijner tijd zal met de vertaling ervan worden begonnen.

27 jul '03
De nieuwste brochure met Sellers Seed & Bread, nummers 151 t/m 160 is gereed.

15 feb '03
Inmiddels is de vijfde brochure met 10 korte studies van Sellers vertaald. Binnenkort verkrijgbaar.

6 dec '02
Het boek 'De Redder der wereld' wordt momenteel gedrukt en is rond de kerstdagen beschikbaar. Zie 'Bestellen'

31 okt '02
Inmiddels staan er meer dan 50 studies van Sellers op de site. De laatste twee toevoegingen zijn de nrs 12 en 13.
De nrs 101-110 zijn binnenkort gedrukt en klaar voor verzending. De nrs 11-20 zijn in voorbereiding.
Wijs ook anderen op de grote rijkdom die te vinden is in deze korte studies.

Neem ook eens een kijkje bij de 'links.' Er staat o.m. een link bij naar een (Engelstalig)'message board' waarop onderwerpen aan bod komen die met het belang van Handelingen 28:28 te maken hebben.

23 sep '02
De nieuwe site is klaar. Een aantal dingen is nu verbeterd, zoals het overzicht van de korte studies van Sellers. Deze zijn nu in categorieën ondergebracht, maar ook in een totaaloverzicht te zien (O.Q. Sellers - Korte studies).

Inmiddels is ook de tweede reeks van tien korte studies van Sellers te bestellen.

31 aug '02
Er wordt al enige tijd druk gewerkt aan het herbouwen van de website. Daardoor wordt niet alleen de snelheid van de site verhoogd, maar ook de gebruiksvriendelijkheid.

Zo wordt gewerkt aan het weer overzichtelijk maken van de steeds verder groeiende lijst vertalingen van de korte studies van Sellers en het verbeteren van de zoekmachine.
Heeft u tips of suggesties, laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar Arnoud Hensen.

21 aug '02
Er is de laatste weken weer een aantal nieuwe studies van Sellers (Seed & Bread) op de site gezet. De nrs 1-10 en 71-80 zullen binnenkort ook, gebundeld, als brochures worden uitgegeven.

Mede door familieomstandigheden heb ik de laatste tijd geen kans gezien om het aangekondigde boek 'De Redder der wereld' af te ronden. De uitgiftedatum zal enige maanden later liggen dan de maand augustus, wat oorspronkelijk de bedoeling was. Veel onderwerpen die ik in dat boek aan de orde stel, vindt u overigens, zij het wat beknopter, terug in de hiervoor genoemde nummers van Seed & Bread.

Binnenkort kunt u de uitnodiging verwachten voor de eerste Bijbelstudiedag van dit seizoen op zaterdag 28 september.

met vriendelijke groet,

Johan Hensen

21 jul '02
De volgende zes korte studies van O.Q. Sellers zijn vertaald: 15, 83, 84, 85, 91 en 92. Ook deze kunt u lezen bij 'O.Q. Sellers - Korte studies'.

11 jul '02
Inmiddels zijn er acht vertaalde korte studies van Sellers online te lezen. Deze kunt u bekijken bij 'O.Q. Sellers - Korte studies'.

29 jun '02
De vertaalde brochure "Gods doel in deze tijd" is gedrukt en nu ook te bestellen. Kijk hiervoor bij "Bestellen".