De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

201 Onsterfelijkheid
202 Recht snijden
203 Het herstel van het Davidisch toneel
204 Individueel Oordeel
205 De Rechterstoel van Christus
206 Onze strijd
207 Christelijk individualisme en het belangrijkste principe
208 De Godheid van de Zoon
209 De twee Messiassen
210 Vanzelfsprekende waarheid
211 Ons verblijf in het lichaam verlaten
212 Aan de rechterhand van God
213 In plaats van een doornstruik
214 De gezalfde eersteling
215 De Jeruzalem-factor in het Koninkrijk van God
221 De Apocalyps of de Dag des Heren
272 De 70 weken van Daniel zijn nog toekomst
273 Verkenning van de laatste dagen