De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-RoÔ

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

73 - 
Het is absoluut geen nieuwe gedachte om het koninkrijk van God te zien als Gods eigen regering die gevestigd wordt door een bovennatuurlijke daad van goddelijke macht die op deze aarde een heel nieuwe manier van leven zal brengen. Het is evenwel een nieuwe gedachte om dit wonderbaarlijke plaats te zien vinden en concrete werkelijkheid te zien worden lang voor de wederkomst van Jezus Christus en de duizend jaar van Zijn persoonlijke aanwezigheid op de aarde. Het is ook iets heel anders om de regering van God te zien als een werkelijkheid op aarde zonder dat dit voorafgegaan wordt door een periode van wraak. Ik geloof niet dat goddelijke wraak de inleiding is op Gods overname van de heerschappij.
Als mensen gestraft moeten worden, zal dat gebeuren door Gods regering en onder Zijn heerschappij en niet als inleiding daarop. Ik wijs de gedachte af dat wederzijds verwoestende oorlogen en chaos de wereld zullen schoonvegen voordat God ingrijpt om Zijn weldadige regering te vestigen. Zulke oorlogen met moderne wapens zouden de aarde beroven van al haar inwoners en daarmee de vervulling onmogelijk maken van honderden profetieŽn waarin God zegeningen beloofd heeft aan IsraŽl, de natiŽn en de volken op aarde.

Met het oog hierop verkondigen wij een koninkrijk dat aan de wederkomst voorafgaat, voor de wederkomst van Christus; een koninkrijk dat begint voor het duizendjarig vrederijk en voor de duizend jaren van Zijn persoonlijke aanwezigheid op aarde; een koninkrijk dat voorafgaat aan de verdrukking en voor alle gebeurtenissen die in MattheŁs 24 of het boek Openbaring zijn beschreven.

De komende regering van God zal het gevolg zijn van een goddelijke daad. De ingewikkelde problemen die nu de mensen van alle natiŽn verontrusten, waarvan de meeste duidelijk blijken uit de onlogische en destructieve opwinding die we overal zien, zullen nooit worden opgelost voordat er een goddelijke daad plaatsvindt. Deze daad is beloofd en mensen des geloofs zien nu op naar God voor de vervulling van Zijn Woord.

God spreekt over een tijd waarin de mensen in eerbiedige erkenning en bewondering voor Zijn naam staan, van het westen tot het oosten. Dan vertelt Hij van de goddelijke daad die dit zal veroorzaken.

Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des HEEREN de banier tegen hen oprichten. (Jes. 59:19, St.Vert.).

We moeten er hier op letten dat dit een daad is van de Geest van God. God heeft Zijn plannen om de aarde, ja de harten en de gedachten van mensen (Jes. 40:5) door Zijn Geest binnen te vallen, duidelijk gemaakt. God zal de aarde door Zijn Geest overwinnen en Zijn eigen orde daarop vestigen door middel van Zijn Geest. In de wereld die komt, zal de Geest van God de wereld de feiten betreffende zonde, gerechtigheid en oordeel bekendmaken (Joh. 16:7 11). Mensen des geloofs zouden nu moeten uitzien naar de wederkomst van de Heilige Geest.


Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina