De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Ro

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

77 - 
De titel hierboven verwijst naar n van de meest belangrijke waarheden in de Bijbel, een waarheid die evenwel jammerlijk wordt genegeerd. Het is nooit goed als mensen n goddelijke openbaring hun gedachten zo laat overheersen dat alle andere, even belangrijke waarheden, daardoor volledig worden buitengesloten. Dat is gebeurd met de grote waarheid over de tweede komst van Jezus Christus. Voor velen is dat de enige waarheid met betrekking tot de toekomstige gebeurtenissen. Daardoor erkennen en doorgronden zij absoluut niet de Bijbelse leer over de tweede komst van de Heilige Geest.

Als ons gevraagd wordt welke gebeurtenis de inleiding zal zijn tot het koninkrijk van God op de aarde, welke daad van God aangeeft dat Hij de heerschappij heeft overgenomen, welke grote gebeurtenis het ons mogelijk zal maken om vol vreugde uit te roepen: de Heer regeert (Ps. 96:10), zullen we zonder aarzelen antwoorden dat het de tweede komst is van de Heilige Geest.

De tot tweemaal herhaalde verklaring van God luidt dat er een dag zal komen waarop Hij van Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees (Jol 2:28; Hand. 2:17). Deze belofte is zo betrouwbaar als elke andere die we tegenkomen in de Bijbel en toch wordt zij niet geloofd, wordt zij niet aanvaard en wordt zij niet verwacht. Heel vaak wordt zij weggeredeneerd.

Dat wordt gewoonlijk gedaan door te beweren dat deze profetie is vervuld met Pinksteren, toen God van Zijn Geest heeft uitgestort op 120 gelovigen. Men zegt dan dat dit de volkomen en uiteindelijke vervulling was van Jols profetie, hoewel er niets van wat Jol heeft voorspeld op die dag heeft plaatsgevonden. Het is waar dat Petrus heeft gezegd: dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Jol (Hand. 2:16), maar we moeten goed beseffen dat hij niet heeft gezegd dat dit de vervulling van Jols profetie was. Als Pinksteren de vervulling van zijn profetie zou zijn geweest, moeten we f Jol ervan beschuldigen dat hij schromelijk heeft overdreven, f God dat Hij Zijn belofte niet volledig vervuld heeft.

God zal Zijn belofte nog nakomen. Hij zal van Zijn Geest uitstorten op alle vlees. Als Hij dat doet, kan deze goddelijke uitstorting met recht de tweede komst van de Heilige Geest worden genoemd. Hierdoor zal de gehele mensheid in een nieuwe relatie van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid tegenover God komen te staan en het zal de inleiding betekenen tot Gods weldadige regering op aarde.

De eerste komst van de Heilige Geest is in Johannes 14:16 18 beschreven. Deze belofte werd werkelijkheid op de Pinksterdag. De tweede komst van de Heilige Geest is uitgelegd in Johannes 16:7 11. De tweede komst van de Geest zal het begin van het koninkrijk van God op aarde markeren. De tweede komst van Jezus Christus zal het begin aangeven van de duizend jaar van Zijn persoonlijke aanwezigheid.

In Jesaja 59:19 (St.Vert.) wordt gedoeld op de tweede komst van de Heilige Geest. In een later gedeelte zien we dat de tweede komst van de Geest de hoop voor Isral is, maar in Johannes 16:7 11 zien we dat dit tevens de hoop voor deze wereld is.


Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina