De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

17 - 
De periode waarin een bepaald persoon op de voorgrond treedt, wordt wel zijn dag genoemd. Er zijn in de Schrift vier van zulke dagen en wanneer men deze begrijpt, helpt dat zeer bij het verstaan van de Bijbel. Als we wat bij de ene dag behoort, toepassen op een andere, ontstaat niets dan verwarring. De vier grote dagen in de Schrift geven een globale schets van de volgorde der gebeurtenissen, als we denken aan de huidige en toekomstige dingen. We zullen ze hier in chronologische volgorde de revue laten passeren.

DE DAG DES MENSEN. Dat is de tijd waarin we nu leven, de tijd waarin de mens ongehinderd zijn gang kan gaan. Deze benaming vinden we in de oorspronkelijke taal van I Corinthe 4:3. Deze dag is begonnen toen Noach uit de ark kwam en de menselijke heerschappij op deze aarde werkelijkheid werd. Gedurende de dag des mensen wordt alle volken toegestaan te wandelen naar hun eigen wegen (Hand. 14:16). Het toppunt daarvan wordt bereikt in de huidige bedeling der genade, waarin alle straf op de zonde is uitgesteld en God voortgaat genadig te zijn ondanks alles wat de mens tegen Hem doet. De dag des mensen zal plotseling beëindigd worden als God de aarde door Zijn Geest binnenvalt, de heerschappij over alle mensen en alle volken overneemt en Zijn eigen regering op aarde vestigt. Zie Jesaja 59:19; Psalm 22:28,29; 67:5.

DE DAG VAN CHRISTUS. Deze benaming vinden we in Filippensen 2:16. Deze dag vangt aan met de onthulling van Jezus Christus en Zijn openbaarwording aan de wereld. Het is de dag waarop Hij Zijn gang gaat met de wereld en met alle mensen op aarde. Deze dat wordt bepaald door het feit dat de heerlijkheid van de Heer is geopenbaard en alle vlees dat gelijktijdig heeft waargenomen (Jes. 40:5). Het is de dag van het geopenbaarde koninkrijk van God. We hebben reden te geloven dat deze dag 700 jaar zal duren.

DE DAG DES HEREN. Dat is de dag die ‘komt als een dief in de nacht’ (I Thes. 5:2). Er is geen enkele gebeurtenis die het begin daarvan aankondigt. De grote verdrukking, de wederkomst van Jezus Christus, de lange periode van Zijn persoonlijke aanwezigheid, vinden alle plaats op deze dag. Deze duurt ten minste 1000 jaar. Elke gebeurtenis, zonder uitzondering, die voorzegd is in het boek Openbaring, vindt plaats in deze periode. Dit is niet het eerste dat gaat gebeuren en er is grote verwarring in de gedachten ontstaan omdat men gepoogd heeft deze dag eerder in de tijd te plaatsen.

DE DAG VAN GOD. Deze titel wordt gevonden in II Petrus 3:12. De waarheid hierover is in Openbaring 21 naar voren gebracht. Dit is de dag waarop het centrum van Gods activiteiten (Zijn tabernakel) bij de mensen zal zijn en Hij onder hen zal wonen. De planeet aarde zal dan een middelaarsplaneet worden in verband met Gods programma voor het hele universum.

Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina