De nacht is ver gevorderd,
de dag is nabij (Rom 13:12)

Stichting Lachai-Roï

Hieronder staat de 'One-a-Day'-studie van vandaag. Elke dag verschijnt de volgende uit een reeks van 87 van deze studies. Na 87 dagen wordt opnieuw met de eerste studie begonnen.

71 - 
Het woord verlossing vat al Gods genadige werken, zoals vergeving, bevrijding en rechtvaardiging, samen. Het is de voorziening die God voor zondaren heeft gegeven. Mensen moeten worden gered. Er wordt ons gezegd dat het evangelie de kracht Gods is tot behoud van iedereen die gelooft (Rom. 1:16). Het woord geloven vertegenwoordigt alles wat de zondaar kan doen en alles wat de zondaar moet doen om verlost te worden. Velen zouden graag meer willen doen of meer willen geven, maar God vraagt geloof en dat is alles wat Hij vraagt. ‘Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid’ (Rom. 4:5). Het geloof dat verlossing brengt, is geloof in het getuigenis dat God van Zijn Zoon heeft gegeven. Het toevoegen of afdoen van deze enige voorwaarde voor verlossing, is zeer gevaarlijk.

De vrije gave van Gods genade, de helderheid en duidelijkheid van Gods reddingsplan zijn zodanig dat een eerlijk onderzoek daarnaar tot de conclusie zal leiden dat iemand kán en zou moeten weten dat hij gered is. Als ons geloof in Jezus Christus, in Zijn werk en in Zijn grote offer zo is dat we ons vertrouwen in al het andere hebben losgelaten en ons vertrouwen geheel hebben gesteld op Hem, zouden we een volledige en blijvende zekerheid van onze verlossing moeten hebben. Aangezien God heeft verklaard dat Hij de goddeloze rechtvaardigt, aangezien Hij heeft verklaard dat Zijn gerechtigheid er is voor allen die geloven, moeten mensen die geloven ook aannemen dat hun verlossing een voldongen feit is.

Het gebrek aan zekerheid dat we tegenkomen onder velen die belijden christen te zijn, heeft vele oorzaken. De belangrijkste is het gebrek aan geloof in de persoon van Christus. Zij geven Hem de titel Verlosser, maar zij kunnen niet zonder meer geloven dat Hij daar geheel aan voldoet. Zij zijn niet in staat zich tot Hem te keren in het volkomen vertrouwen dat Hij een bekwame en machtige Verlosser is Die heel goed in staat is het werk te doen dat God Hem te doen heeft gegeven. Hun gebrek aan vertrouwen in Hem verhindert hen om de hele zaak van de verlossing in Zijn handen te leggen. Zij noemen zichzelf gelovigen en zij zeggen dat zij geloof in Jezus Christus bezitten, maar hun angst laat zien dat zij niet het ware geloof hebben. Daarmee is een blijvende zekerheid van de redding niet mogelijk.

We moeten de rechtvaardigheid van Gods oordeel erkennen, dat zegt dat we gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven (Rom. 3:23). We moeten onze behoefte aan een Verlosser erkennen en dan in Jezus Christus de Verlosser vinden die we nodig hebben. We moeten met God praten en Hem vertellen dat we als zondaren Jezus Christus als onze Verlosser aannemen. Dan kunnen we doorgaan en leven als iemand die God kent als Hem die rechtvaardigt, Jezus Christus als Verlosser en de Heilige Geest als onze helper in al onze zwakheid.


Otis Q. Sellers

Printer-vriendelijke pagina